GSherlock

Litt mer om GSherlock*

Hver gang du åpner en person aktiveres GSherlock i bakgrunnen.

Du vil ikke merke noe som helst av at han er aktivert utenom at det er et felt i bunnen av skjermbildet som viser hvilke personer som er aktive i GSherlocks søk.


Her er person i treet med ID 1045 aktiv.

Herr Olsson er håndtlangeren.

Når du har åpnet en person, så aktiveres først Herr Olsson. Han håndterer all kommunikasjon mellom GeneaSky og Digitalarkivet.

Aller først sjekkes GSherlocks egne arkiv om personen du har åpnet allerede eksisterer i det sortererte registeret.
Deretter i det usorterte registeret om andre brukere av GeneaSky har søkt på personen tidligere.
Først etter det sjekker Herr Olsson Digitalarivets arkiver.

Ettersom Herr Olsson lager et arkivkort av hvert søk, slipper han å søke i arkivene hos Digitalarkivet mer enn høyst nødvendig.

Gunnar Sherlock (GSherlock) setter i gang arbeidet.

Når Herr Olsson har hentet alle dokumentene som finnes oppført på personen du har åpnet, begynner GSherlock å gå gjennom dokumentene.

Han sammenligner resultatene ikke bare på personen du har åpen, men også foreldre, ektefelle og barn relatert til din person.

GSherlock viser deg resultatene.

Etterhvert som GSherlock har luket ut de mest usannsynlige resultatene, vil resultatene bli presentert deg.

Dog vil det være noen unøyaktigheter i tidlig stadie.

Dette er grunnet at familien til personen du søker på, mest sannsynlig ikke har vært kartlagt tidligere.
Etterhvert som kilder blir koblet til en person, blir det en kilde mindre i det usorterte arkivet.
Det fører også til at dess flere kilder som er koblet til, dess raskere vil resten av kildene bli funnet.
Du kan sammenligne det med når man sorterer en kortstokk. Dess mindre kort det er igjen under sorteringen, dess raskere er det å finne plassen til de resterende.
Spesielt med nye ektefeller vil det være flere tilfeller om mindre sannsynlig korrekt person. Men dersom faren til hovedpersonen er med, er det svært stor sannsylighet at det er korrekt person.
Og når de personene som tidligere ble vist er koblet til en person i et annet tre, slutter GSherlock å vise alternativet ettersom den korrekte ektefellen er koblet til.

Alle bilder over er AI-genererte.

* GSherlock spiller på forkortningen av GeneaSky (GS) og Sherlock Holmes. Men iogmed Sherlock Holmes er registrert, måtte Sherlock bli etternavnet.
Fornavnet Gunnar er dedikert en av Norges største krigshelter, Gunnar Sønsteby.


I tillegg til Herr Olsson og GSherlock er arkivet administrert av alle brukere av GeneaSky.

Når du har koblet en kilde til en person, vil andre brukere som har samme person i sitt tre se samme godkjenning.
Dette vil også du merke etterhvert som flere og flere kilder havner på rett person.

Brukertips!

TA ALLTID STORE FAMILIER FØRST!

Iogmed "kortstokken" med usorterte kort da vil mye raskere bli ferdig sortert, blir de mer kompliserte og vanskelige kildene å finne adskillig lettere å identifisere.
Det gjør senere søk på vanskelige kilder et adskillig mindre arkiv å søke gjennom.

Så ta personer som både har foreldre, søsken, ektefelle(r) og barn først.

ER DU I MINSTE TVIL OM DET ER RETT PERSON, VENT!

Dersom det er tvil om det er korrekt person, vent til senere. Det kan være andre brukere som har mer info og med bedre grunnlag kobler kilden til sitt tre.
Neste gang du åpner personen, kan kilden enten ha blitt borte pga. det var feil person likevel, eller den er ferdig tilkoblet slik at du med god sikkerhet kan laste kilden inn i ditt tre.

BRUK AVVIS-KNAPPEN SJELDENT!

Av samme årsak som over, vil kilder etterhvert falle på plass til korrekt hovedperson. La andre brukere koble den kilden til rette personen.
Men det kan ofte være veldig like navn og fødselsdato som kolliderer, og da kan det være nyttig å bruke avvisnings-knappen. Den kilden vil da aldri vises til den personen du har aktiv. Heller ikke hos andre brukere!